Inför en kitekurs

Hur förbereder jag mig inför en kitekurs? En nybörjarkurs kräver inga förkunskaper men det underlättar om deltagaren är i någorlunda bra allmän kondition pga att det är ganska jobbigt att vara ute i vattnet flera timmar under två dagar. Om du har åkt wakeboard eller snowboard kan det finnas en liten fördel när det är dag för att komma upp på brädan men det är absolut inget krav utan alla som vill kan lära sig kitesurfa med tillräckligt mycket övning. Hur fort det går är väldigt individuellt. För att snabba upp inlärningen på en kitekurs är det bra om deltagaren förbereder sig genom att läsa igenom informationen på denna sida. Informationen ger en förståelse för begrepp och annat som gör att det blir lättare att ta till sig informationen på kursen. Du hitta inspiration genom att söka fram de videos vi har lagt upp här på vår site. Deltagarens intention och förväntning med kursen En bra sak är att innan kursen fundera på vad just du vill ha ut av kursen. Som jag ser det finns det tre huvudkategorier av kursdeltagare:

 1. Deltagare som redan har bestämt sig för att fortsätta med kitesurfing efter kursen
 2. Deltagare som först vill testa om kitesurfing är något för dem innan de går vidare
 3. Deltagare som primärt bara vill prova-på hur det är att styra en kite
För att komma igång med kitesurfing behöver deltagaren inledningsvis en hel del tålamod och engagemang. En viktig parameter som påverkar upplärningen är tillgången på vind. Utan tillräckligt med vind spelar det inte någon roll hur lätt eleven har för att lära sig nya saker. Utrustningen kostar initialt en hel del men man kan komma lindrigare undan om man köper begagnad utrustning. Både under och efter kursen får deltagarna information och råd kring utrustning. Begrepp som används inom kitesurfing
 • Back lines (baklinor) – Sitter längst ut på bommen och i bakkanten på kiten
 • Bom(eng. bar) – Används för att styra och reglera kraften i kiten
 • Bridle – De små linor som sitter på de flesta modeller av kitar.
 • Chicken loop – Den ögla som kiten sitter fast i kroken på selen med. Den har en säkerhetsutlösare som gör att kitaren enkelt kan frigöra sig från kiten vid problem. När denna har löst ut sitter kiten kvar i leachen men ligger på vattnet med begränsad kraft.
 • Depower – Att minska på dragkraften genom att skjuta bommen från sig mot kiten. Kraften styrs av kitens vinkel(angle of attack) mot vinden. När man minskar kraften gör man baklinorna längre vilken får bakkanten på kiten att åka upp och då minskar kraften. Motsvarande händer om man drar bommen mot sig då vinkeln mot vinden ökar och då också kraften.
 • Drop zone – ytan som en kite kan hamna på när den är kopplad till selen
 • Foil kite – Kite som består av dubbla tyg som luftfylls för att bilda rätt form. Liknar en fallskärm.
 • Kite – Drake
 • Launcha – Starta kiten
 • Land – Landa kiten
 • Leading edge (LE) – Framkanten på kiten. Den tjockare delen.
 • Neutral zone – Område där kiten genererar minsta kraften
 • Power adjustment strap – Finns i olika varianter beroende kitemodell men används för att reglera grundkraften i kiten.
 • Power zone – Område där kiten genererar mest kraft
 • Front lines (framlinor) – Sitter fast i chicken loopen och överför kraften från kiten till kitaren
 • Safety leach – Säkerhetslina som gör att kiten sitter kvar i kitaren när denne löst ut chicken loopen som en första säkerhetsåtgärd. Om man fortfarande har problem finns en säkerhetsutlösare även på leachen som gör att man frigör sig helt från kiten.
 • Sele(harness) – Midje- eller sittsele som kiten sitter fast i
 • SLE – Supported Leading Edge – Benämning på en LEI som har behov av extra bridlelinor för att hålla optimal form.
 • Säkerhetsutlösare (quick release) – Sitter på leach och chicken loop för att kitaren skall kunna lösgöra sig från kiten vid problem
 • Top or zenit – När kiten hålls rakt ovanför huvudet på kitaren
 • Trailing edge (TE) – Bakkanten på kiten.
 • Tube kite (LEI – Leading Edge Inflatable) – Kite där man blåser upp framkant och lattor (struts) så att den håller formen.
 • Vindfönster – Det område som kiten kan röra sig inom. Det är ett område med formen av ett fjärdedels klot. Man definierar kitens position utifrån klockan där kl 12 är i zenit (rakt ovanför kitaren) kl 3 är vid vattnet till höger om kitaren och kl 9 är vid vattnet till vänster om kitaren.
 • Upwind – ovanför kitaren när denne står med vinden i ryggen
 • Downwind – området nedanför kitaren när denne står med vinden i ryggen
Företrädesregler
 • Viktigaste regeln – Undvik olyckor till varje pris. Man har alltid ett ansvar som kitesurfare att göra allt man kan för att undvika en olycka eller tillbud oavsett vilket regelverk som gäller.
 • En kitare som startar och skall ut på vattnet har företräde gentemot en kitare som skall in och landa. En anledning till denna regel är för att minska tiden på stranden med en kite i luften vilket är en stor säkerhetsrisk.
 • När två kitare möts har den kitare som surfar med högerhanden först företräde och den mötande måste passera nedanför (downwind). Detta är en situation där man måste vara vaksam och det ofta sker undantag pga situation. Viktigt att visa sin intention(t ex hålla sin kurs eller visa att man själv viker av) och framför allt av den som har företräde.
 • En kitare som kör fortare än(kommer ikapp) en annan måste väg åt den långsammare kitaren eftersom denne har bättre översikt över situationen.
 • Den kitare som kör uppvind gentemot en annan kitare skall hålla sin kite högt i vindfönstret och den som kör downwind skall på motsvarande sätt hålla sin kite lågt för att undvika att kitarna krockar.
 • En kitare som surfar på en våg har rätt till väg gentemot en kitare som hoppar eller åker i motsatt riktning. Anledningen är att det är svårare att anpassa sin körning när man surfar på en våg. Däremot gäller inte detta nära stranden utan den som surfar på en våg nära stranden måste lämna väg åt en kitare som är på väg ut.
 • Kitesurfare skall väja (downwind) för andra sjöfarkoster och nyttjare av strand och vatten.
 • En kitare skall se till att ha en säkerhets zon på minst 50m downwind och 30m upwind vid hopp och andra trick.
Säkerhet Innan start (launch)
 • Kontrollera all utrustning så att den är hel och inte har några skador. Kontrollera linorna att de inte har några skador.
 • Byt eller laga utrustning som är felaktig
 • Se till att du vet hur säkerhetsfunktionenerna fungerar på den kite du använder
 • Använd inte leach till brädan eftersom den kan orsaka att brädan skadar dig
Start
 • Starten skall ske med början i 90 grader mot vinden för att kiten skall dra så lite som möjligt och du skall kunna starta kontrollerat. Från detta läge minskar man vinkeln vid behov för att få den kraft som behövs för att få upp kiten i luften. Vid mindre vind måste man se till att kiten är närmare mitten på vindfönstret.
 • Kommunicera med assistenten att denne inte får släppa kiten förrän du ger överrenskommen signal (tummen upp)
 • När assistenten lyft upp kiten skall du sträcka på linorna så att kiten fylls med luft och i detta läge skall du göra en sista kontroll att alla linor sitter på rätt plats och att de inte är korsade. Är allt ok ger du tummen upp och då skall assistenten släppa(inte kasta) kiten. Om man står fel(för lite kraft i kiten riskerar man att kiten faller på rygg och tumlar runt på stranden vilket kan skada både människor och utrustning.
Landa
 • För att landa kontrollerat åker man in till stranden, håller kiten ovanför huvudet och tar av sig brädan.
 • Visa med tecken åt en kitare på stranden att du vill landa kiten. Endast i en nödsituation skall du använda en person som inte har kännedom om kitesurfing och då skall du försöka kommunicera till denna person vad han/hon skall göra.
 • När du fått kontakt tar du sakta ner kiten på en tom plats på stranden så att assistenten kan fånga den medan den är i luften precis ovanför marken.
 • Assistenten lägger kiten med LE mot vinden och håller fast den tills du kommit fram om det blåser så hårt att den riskerar att lätta.
 • Gå snabbt fram till kiten och koppla loss linorna eller lägg sand eller någon annan tyngd på kiten för att förhindra att den kan flyga iväg.
 • Om man måste landa utan hjälp kan man lösa ut chicken loopen medan man står en bit ut i vattnet och därefter ta hand om kiten själv.
Under surfing
 • Håll avstånd till övriga kitesurfare, surfare och windsurfare samt eventuella badande
 • Följ företrädesreglerna men var medveten om att alla inte känner till dessa samt att det finns tillfällen där det finns behov av att göra avsteg. Visa tydligt för andra vad du tänker göra.
Tecken och signaler Det finns några standardiserade tecken som man använder inom kitesurfing för att förmedla sig med. Ett viktigt tecken är att klappa handen på huvudet för att visa att man vill ha hjälp med att landa kiten när man kommer in till stranden. En annan signal i samband med att launcha kiten med assistans är att man kommer överrens om att den som assisterar inte får släppa kiten förrän kitaren gör tummen upp. Assistenten får absolut inte släppa kiten förrän kitaren har gett signal och visar att denne är redo. Länk till bra sida med nybörjarguide för vattenstart (på engelska)
Lycka till på din kurs!
Carl-Henrik
]]>