Väder

Varberg är Klart.se. Min erfarenhet är att om prognosen ligger på 6-7 m/s så brukar det bli tillräckligt med vind för att kitesurfa. Ett undantag kan vara om det inte är pålandsvind. En bra vädertjänst för live-väder är Sjöfartsverkets app ”ViVa-Sjöfartsväder”. Det finns en station i Varberg samt vid Ringhals, Falkenberg och Halmstad.]]>

error: Content is protected !!