På föreningen Varbergs Förenade Surfares hemsida finns information om de pågående diskussionerna mellan, föreningen, Varbergs kommun och länsstyrelsen kring hur och var man får kitesurfa i Björkäng.

Läs mer här samt gå gärna med i föreningen för att stötta surfingen i Varberg.

Gå med i VFS (20190428 är det problem med betalningsfunktionen men den är på väg att åtgärdas)

Föreningen samarbetar även med Varbergs kommun kring det kommande Stormhuset som skall byggas i Apelviken och som skall vara en samlingsplats för surfintresserade och ge bra möjligheter till faciliteter som WC, dusch, spola av smutsig utrustning.

error: Content is protected !!